Liên hệ

Gửi tin nhắn

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÁI HƯNG

Địa chỉ: Số 60, đường Gramuda 3.5, Gramuda Garden, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Vệt Nam

Email: dieulinh27097@gmail.com

Hotline: Diệu Linh | 0704.999.555

https://www.google.com/maps/dir/20.9713807,105.8643054/S%E1%BB%91+60,+%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng+Gamuda+3.5,+Gamuda+Garden,+ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+Tr%E1%BA%A7n+Ph%C3%BA,+qu%E1%BA%ADn+Ho%C3%A0ng+Mai,+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%C3%A0+N%E1%BB%99i,+V%E1%BB%87t+Nam/@20.9741265,105.8631964,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x3135ac277fdcb1bf:0xef8c307e8bc14bd1!2m2!1d105.87596!2d20.973276?hl=vi

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÁI HƯNG

Địa chỉ : Số 60, đường 3.5 KĐT Gamuda Garden, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội

Văn phòng: Số 7, ngõ 415, phố Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội (mặt đường vành đai 3)

Email : dieulinh27097@gmail.com

Hotline : Diệu Linh | 0704.999.555